KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 30.11.2023 klo 18.00 osoitteessa Turun Tuomiokirkkoseurakunnan Nuortentalo, Eerikinkatu 1.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen syyskokouksen sääntömääräiset asiat sekä vahvistetaan päivitetty talousohje. Kokouksessa valitaan myös lippukunnan toimihenkilöitä, mm. lippukunnanjohtaja. Muissa asioissa kerrotaan yhdistyksen varojen sijoituksista. Kokousmateriaali toimitetaan noin viikkoa ennen kokousta.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.
 7. Valitaan lippukunnanjohtaja ja taloudenhoitaja
 8. Valitaan tarvittaessa muita keskeisiä toimihenkilöitä
 9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä, 6-12 henkilöä
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 11. Valitaan toiminnantarkastaja
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla varsinaisilla 15-vuotta täyttäneillä jäsenillä on puhe- ja äänioikeus.
Yhdistyksen hallintoon tutustuminen ja kokouksiin osallistuminen on myös osa partio-ohjelmaa.
Kysymykset kokoukseen liittyen voi osoittaa hallituksen puheenjohtajalle

Turussa 14.11.2023
Heini Parkkunen
hallituksen puheenjohtaja
Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku ry,
heini.parkkunen@gmail.com p.0505590249