Ikäkaudet

Partiossa toimintaa perustuu ikäkausiin. Eri ikäiset lapset ja nuoret kuuluvat tiettyyn ikäkauteen, kuten sudenpentuihin, seikkailijoihin tai tarpojiin. Nuoret toimivat ryhmässä yhdessä ikäistensä kanssa aikuisen johdolla. Tutustu tarkemmin ikäkausiin ja heidän toimintaansa tältä sivulta!

IKÄKAUDET

Nuotiotytöt on turkulainen meripartiolippukunta. Meripartiossa yleisten partiotaitojen, kuten erätaitojen ja luonnontuntemuksen lisäksi painotetaan kykyä toimia meriolosuhteissa. Meripartiossa lapset ja nuoret osallistuvat siis aktiivisesti navigoinnin, purjehduksen ja muiden merimiestaitojen harjoitteluun.

Partiossa toimintaa perustuu ikäkausiin ja ohjelmaa järjestetään Suomen Partiolaisten suunnittelemien ikäkausikohtaisten ohjeiden mukaan. Eri ikäiset lapset ja nuoret kuuluvat tiettyyn ikäkauteen, kuten sudenpentuihin, seikkailijoihin tai tarpojiin. Lippukunnan nuorimpia (7-10 -vuotiaat) ovat sudenpennut. Sudenpennut tutustuvat partiotaitoihin ja leikkivät aikuisen johdolla viikoittaisissa kokouksissa. Sudenpennuista siirrytään seikkailijoihin (10-12 -vuotiaat). Seikkailijat tietävät jo, millaista partiotoiminta on. He osallistuvat viikkotoiminnan lisäksi aktiivisesti erilaisille retkille, leireille, partiotaitokilpailuihin ja purjehduksille.

Tarpojat ovat 12-15 -vuotiaita partiolaisia. Tarpojat syventävät osaamistaan yhdessä oman ikäistensä partiolaisten ja johtajien kanssa edelleen viikoittaisissa kokouksissa sekä muissa partiotapahtumissa. Tarpojaikäkausi valmistaa näitä jo kokeneita partiolaisia kohti seuraavaa ikäkautta ja mahdollista johtajuutta varten. Tarpojille voidaan antaa jo erinäisiä vastuutehtäviä lippukunnan tapahtumissa. Samoajana (15-17 -vuotiaat) opetellaan johtajuutta ja ryhmätyötaitoja. Samoajat saavatkin usein oman ryhmän johdettavakseen ja pääsevät osallistumaan lippukunnan koulutusaluksella taitojensa mukaan erinäisiin vastuutehtäviin.

Vaeltajat ja aikuiset ovat aktiivisesti mukana lippukunnan toiminnan mahdollistajina, mutta toteuttavat myös oman ikäkauden partio-ohjelmaa oman elämäntilanteen ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Vaeltajaikäkausi kestää 5 vuotta (18-22 -vuotiaat), jonka jälkeen nämä kokeneet partiolaiset pääsevät omien resurssiensa mukaan lippukunnan toiminnan toteuttajiksi ja voivat halutessaan osallistua lippukunnan aikuisryhmien toimintaan.

Lisäksi Nuotiotytöissä on oma ryhmä sisupartiolaisille. Sisupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Sisuryhmän partio-ohjelmaa sovelletaan osallistujien tarpeiden mukaan.

UUDELLE PARTIOLAISELLE

Kokosimme varustevinkkejä uusille partiolaisille. Käy lukemassa kokoeneempien konkareiden vinkit varusteisiin ja niiden hankintaan liittyen!