SAMOAJAT

Samoajat kokoontuvat muutaman kerran kuukaudessa. Lisäksi samoajat järjestävät välillä omia retkiä sekä käyvät purjehtimassa

Samoajille annetaan lippukunnassa melko paljon vastuuta, sillä he toimivat viikoittaisissa kokouksissa ryhmänvetäjinä, osallistuvat retkien ja leirien suunnitteluun sekä vastaavat leirien ja muiden tapahtumien toteuttamisesta yhdessä vaeltajien ja aikuisten kanssa. He voivat myös hakeutua lippukunnan muihin pesteihin esimerkiksi meritoiminnan tai varainhankinnan parissa. Samoajat voivat myös toimia koulutusalus Pranstakalla seköndin tai förstin tehtävissä oman osaamisensa mukaan. 

Samoajilla on myös omia aktiviteetteja ja tapahtumia, mihin he pääsevät osallistumaan osallistujan roolissa. He järjestävät itse omia kokouksia ryhmänsä kesken ja osallistuvat koko ikäkauden yhteiseen toimintaan. Samoajat pääsevät myös mukaan ilta- sekä viikonloppupurjehduksille. Kesäisin on ollut tapana järjestää ainakin yksi noin viikon mittainen matkapurjehdus, joka on pääsääntöisesti suunnattu samoajaikäisille ja vanhemmille. Samoajailla on myös usein ollut aktiivinen rooli lippukunnan jollatoiminnassa.

Lippukunnassamme toimii kolme aktiivista samoajaryhmää: Snörppi, Mela ja Ruori.

Samoajien ikäkausivastaavina toimivat Maija Järnfors (maija.jrnfors(ät)gmail.com) ja Maija Kurki (mapakurki(ät)gmail.com). Ikäkausivastaava vastaa koko ikäkauden toiminnasta. Mikäli toiminnasta tulee kysyttävää tai haluaisit aloittaa partion, olethan yhteydessä ikäkausivastaavaan! Lisäohjeita partion aloittamisesta löydät täältä:

Kuva: Saana Kääriäinen