Retket ja leirit

Ohjeita lippukunnan tapahtumiin ilmoittautumisesta ja peruuttamisesta

Ilmoittautuminen

Lippukunnan järjestämiin tapahtumiin ilmoittaudutaan Kuksan kautta. Jälki-ilmoittautuminen voidaan tapahtuman johtajan päätöksellä hyväksyä.

Osallistumismaksu

Lippukunnan tapahtuman osallistumismaksu on nähtävillä tapahtuman mainoksen yhteydessä. Osallistumismaksu maksetaan useimmiten lippukunnan tilille ennen tapahtumaa: jos maksu suoritetaan muuten, siitä ilmoitetaan erikseen.

Peruutus

Tapahtumaan osallistuminen on mahdollista peruuttaa ilmoittamalla siitä suoraan tapahtuman johtajalle viikkoa ennen tapahtuman alkua. Tällöin osallistumismaksua ei veloiteta. Sairastumistapauksissa osallistumismaksua ei myöskään veloiteta, jos kahden viikon kuluessa sairastumisesta toimitetaan sairaustodistus tai alaikäiseltä huoltajan lausunto tapahtuman johtajalle. Jos peruutuksesta ei ilmoiteta lainkaan tai ilmoitus tulee alle viikon kuluessa tapahtumasta, laskutetaan osallistujalta tapahtuman osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Poikkeukset peruutusohjeisiin tehdään tapahtuman johtajan päätöksellä.

Avustuksen hakeminen osallistumismaksuihin

Kaikkien tapahtumien osallistumismaksuihin on mahdollista hakea avustusta, joiden myöntämisestä hallitus tekee päätökset. Avustusta on mahdollista hakea 50% tai 100% tapahtuman osallistumismaksusta. Hallitus katsoo tapauskohtaisesti, onko hakija oikeutettu koko summan korvaukseen vai ainoastaan puolikkaaseen.
Lippukunta voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä liittyen hakijan taloudelliseen tilanteeseen. Avustuksia maksetaan lippukunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Käyttämättä jäänyt osuus avustuksesta voidaan periä lippukunnan toimesta takaisin jos lääkärintodistusta ym. pätevää syytä ei toimiteta. Kaikki avustushakemukset sekä niihin liittyvät dokumentit ja selvitykset käsitellään luottamuksellisesti lippukunnan hallituksen toimesta.

Tapahtumien johtajat ovat velvollisia kertomaan osallistujille avustuksenhakumahdollisuudesta ja antamaan ohjeet avustuksen hakemiseen: vapaamuotoiset hakemukset lähetään sähköpostitse kolme viikkoa ennen tapahtuman alkua osoitteeseen puheenjohtaja ät nuotiotytot.fi, kesäajalle sijoittuvien tapahtumien hakemukset tulee lähettää partioparaatiin (toukokuun alussa) mennessä.
(Ote Nuotiotyttöjen talousohjeesta)