Toiminta

Viikoittaisen ohjelman eli kokoukset järjestää laumojen ja vartioiden johtajat. Kokousten sisältöä on koulutus, leikit, kädentaidot sekä erilaiset tutustumiskäynnit.

Partiotoimintaan kuuluu paljon retkiä, leirejä, vaelluksia ja partiotaitokilpailuja. Vartiot ja laumat järjestävät omia retkiään, joista saa lisätietoja ryhmien johtajilta. Lisäksi lippukunta järjestää vuosittain erityisesti seikkailija-, tarpoja ja samoajaikäisille erilaisia retkiä ja tapahtumia. Myös Lounais-Suomen Partiopiiri ja Suomen Partiolaiset järjestävät johtajaikäisille tarkoitettuja kursseja sekä kaikille ikäkausille sopivia kilpailuja ja tapahtumia.

Tapahtumakalenterista näet järjestettävät retket, kurssit, yms.. Vartiosi tai laumasi johtajalta voit kysellä mahdollisuutta osallistua tapahtumiin.

Meritoiminta

Nuotiotyttöjen meritoimintaan kuuluu purjehtiminen koulutusaluksellamme s/y Pranstaka III:lla.

Sudenpentujen ja venekuntalaisten koulutukseen kuuluu olennaisena osana merenkulun taitojen harjoittelu. Kololla opetellaan talven aikana monipuolisesti taitoja, joita kesän purjehduksilla harjoitellaan käytännössä. Koulutuksessa ja kaikessa toiminnassa Nuotiotytöille on tärkeää turvallisuus, saaristoluonnon ja –kulttuurin kunnioittaminen sekä tekemällä oppiminen.

Ryhmät

Partiotoiminta jakautuu yleisesti viiteen ikäkauteen.

7-9-vuotiaat partiolaiset ovat sudenpentuja ja toimivat sudenpentulaumoissa. Kutakin laumaa johtaa aikuinen laumanjohtaja apunaan muutama nuorempi johtaja.

Sudenpentuajan jälkeen siirrytään venekuntaan. Venekuntaan kuuluu noin 6-10 tyttöä johtajinaan venekunnanjohtajat, jotka ovat noin neljä vuotta venekuntalaisia vanhempia. Venekuntavaihe kestää viisi vuotta, joista kaksi ensimmäistä vuotta venekunta kuuluu seikkailijoihin ja kolme jälkimmäistä tarpojiin.

15-17-vuotiaat partiolaiset ovat samoajia. Venekuntaiän jälkeen tytöt voivat itse ryhtyä venekunnanjohtajiksi tai laumanjohtajiksi tai olla samoajina mukana lippukunnan erilaisissa projekteissa.

Täysi-ikäiset partiolaiset jakautuvat kahteen ryhmään: 18-22-vuotiaat partiojohtajat ovat vaeltajia ja yli 22-vuotiaat ovat aikuisia eli niin sanottuja “matkakumppaneita” nuoremmille.
Vaeltajat ovat mukana erilaisissa projekteissa ja heillä voi lisäksi olla omia partiopestejä lippukunnassa tai partiopiirissä. Yli 22- vuotiaat partiojohtajat toimivat johtajatehtävissä erilaisissa tapahtumissa, huolehtivat omista partiopesteistään lippukunnassa ja partiopiirissä sekä tukevat nuorempia johtajia tehtävissään.

Partion alaikäraja on peruskoulun ekaluokkalainen, mutta siitä eteenpäin kaiken ikäiset ovat erittäin tervetulleita mukaan toimintaan! Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastus.

Tapahtumat

Katso etusivulta tapahtumakalenteri, päivitämme kalenteria heti kun uusi tapahtuma tulee tietoomme!
Katso myös Ilmoittautumis ja peruutusohjeet.

Vastaa