Samoajat

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. Samoajien johtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Luotsi eli tehtävään koulutettu yli 22-vuotias partiojohtaja suunnittelee toimintaa yhdessä johtajan kanssa, tukee johtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat seikkailija- ja tarpojaikäisten venekunnanjohtajina.

Tutustu samoajien ohjelmaan!

1. vuosi Saalinki
2. vuosi Köli
3. vuosi Peräsin Ke 18:00-19:30

Ota yhteyttä Samoajien ikäkausivastaava:
Stina Puolakanaho, p. 050 3539 835

Voit myös olla yhteydessä suoraan sen ikäkauden vastaavaan/luotsiin, jossa haluaisit toimia johtajana! 🙂

Ota yhteyttä lomakkeella!

    Valitse ikäkausi


    captcha