Maksut

Suomen Partiolaiset ry kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksua noin 60 euron suuruista jäsenmaksua. Tämän lisäksi Nuotiotytöt keräävät omaa, 5 euron suuruista jäsenmaksuaan, joka maksetaan partiojäsenmaksun yhteydessä.

Jokaisella lippukuntamme jäsenellä tulee olla jäsenmaksu maksettuna. Ilman voimassa olevaa jäsenyyttä tapahtumiin osallistuminen ei ole sallittua.

Haastavissa elämäntilanteissa on mahdollista anoa maksuvapautusta jäsenmaksusta.
Lisää jäsenmaksusta voit lukea Lounais-Suomen Partiopiirin nettisivuilta.


Tapahtumien osallistumismaksut

Lippukunnan omien purjehdusten, retkien, leirien ja kisojen osallistumismaksut määräytyvät pääasiassa tapahtuman keston sekä lippukunnan oman talousohjeen mukaan. Näin varmistamme, että tapahtumamaksumme ovat yhtenäiset ja kattavat kaikki tapahtumien kulut. Tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä on tieto tapahtuman hinnasta ja maksutavasta. Katso lisää kohdasta Retket ja leirit 

Avustuksen hakeminen osallistumismaksuihin
Kaikkien tapahtumien osallistumismaksuihin on mahdollista hakea avustusta, joiden myöntämisestä hallitus tekee päätökset. Avustusta on mahdollista hakea 50% tai 100% tapahtuman osallistumismaksusta. Hallitus katsoo tapauskohtaisesti, onko hakija oikeutettu koko summan korvaukseen vai ainoastaan puolikkaaseen.
Lippukunta voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä liittyen hakijan taloudelliseen tilanteeseen. Avustuksia maksetaan lippukunnan taloudellisen tilanteen mukaan. Käyttämättä jäänyt osuus avustuksesta voidaan periä lippukunnan toimesta takaisin jos lääkärintodistusta ym. pätevää syytä ei toimiteta. Kaikki avustushakemukset sekä niihin liittyvät dokumentit ja selvitykset käsitellään luottamuksellisesti lippukunnan hallituksen toimesta.

Kesän tapahtumiin viimeinen hakemuksen jättöpäivä on partioparaatiin mennessä.
Kevät- ja syyskaudella hakemus tulee jättää kolme viikkoa ennen ensimmäistä tapahtumapäivää ja lapsi tulee olla ilmoitettuna tapahtumaan.

 

Yhteydenottolomake

    Valitse vastaanottaja