Tietoa Nuotiotyttöjen toiminnan rajoituksista (4.3.2021)

Lounais-Suomen partiopiiri on 25.2.2021 päivittänyt ohjeitaan partiotoiminnan järjestämisestä koronarajoitusten mukaisesti. Uusien ohjeiden mukaan suositellaan yli 12-vuotiaiden partiotoiminnan siirtämistä toteutettavaksi etäyhteydellä, alkaen mahdollisimman pian ja jatkuen toistaiseksi 28.3.2021 asti. Näin ollen kaikki Nuotiotyttöjen tarpojaryhmät sekä sitä vanhemmat ikäkaudet on ohjattu siirtymään etätoimintaan maanantaista 1.3. alkaen. Ryhmän omat johtajat tiedottavat ryhmäänsä käytännön toimenpiteistä.

Partiopiirin linjauksen mukaan 7-12 -vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan jatkaa, eikä harrastusryhmän kokoa tarvitse rajata. Koronavarotoimet tulee kuitenkin ehdottomasti huomioida. Partiopiirin linjaukset tehdään sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan, ja tällä hetkellä VSSHP ohjeistaa edellä mainitusti 7-12 -vuotiaiden harrastustoiminnasta, pohjaten päätöksensä valtioneuvoston ohjeisiin. Samaan aikaan näiden harrastustoimintaa koskevien ohjeiden yhteydessä on annettu ohjeita kuuden henkilön kokoontumisrajoituksista. Kuuden henkilön kokoontumisrajoitus koskee yksityis- ja yleisötilaisuuksia, joihin harrastustoimintaa ei lasketa. Jotkut lippukunnat ovat tästä huolimatta tehneet tiukempia rajauksia toiminnan toteuttamisesta.

Nuotiotyttöjen sudenpentu- ja seikkailijaryhmät (7-9- vuotiaat ja 10-12 -vuotiaat) saavat siis näin ollen edelleen järjestää tapaamisensa kasvotusten, huomioiden kuitenkin aiemmin annetut ohjeet kasvotusten järjestettävästä partiotoiminnasta. Kasvotusten tapahtuva toiminta toteutetaan ulkona, ja kaikessa tekemisessä on säilytettävä turvavälit. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on yli 10-vuotiaiden suositeltavaa käyttää kasvomaskia. Vaikka 7-12 -vuotiaiden harrastusryhmän kokoa ei tarvitse rajata, olemme ohjeistaneet jakamaan ryhmiä pienempiin toimintaporukoihin. Sudenpentu- ja seikkailijaryhmien johtajat tiedottavat erikseen, mikäli ryhmän toimintaan tulee aiemmasta poikkeavia muutoksia.

Muistutamme vielä yleisistä korona-ajan ohjeistuksista, jotka koskevat kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa:

– Partioon tullaan vain täysin terveenä (myös johtajat).

– Jos joku osallistujan perheenjäsenistä on karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.

– Jos osallistujalta on otettu koronatesti ja hän odottaa testin tulosta, ei partiotoimintaan voi osallistua.

Lounais-Suomen partiopiirin ohjeet: https://lounaissuomi.partio.fi/lippukunnalle/viestinta-ja-markkinointi/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeet: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

Tällä linjauksella haluamme Lounais-Suomen partiopiirin ohjeistuksen mukaisesti tarjota harrastamisen mahdollisuuden 7-12 -vuotiaille, koska harrastaminen tukee poikkeusaikoina lasten ja nuorten hyvinvointia. Otamme kuitenkin turvallisuusnäkökulman tarkasti huomioon kun mietimme partiotoiminnan toteuttamista. Seuraamme jatkuvasti Lounais-Suomen partiopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedottamista koronarajoituksista, ja päivitämme lippukunnan toimintaohjeita niiden mukaan.

Ottakaa yhteyttä lippukunnanjohtajaan, jos lippukunnan koronaohjeistuksista tulee kysyttävää!