Vaeltajat ja Aikuiset

Täysi-ikäiset partiolaiset jakautuvat kahteen ryhmään: 18-22 -vuotiaat partiojohtajat ovat vaeltajia ja yli 22-vuotiaat ovat aikuisia eli niin sanottuja ”matkakumppaneita” nuoremmille.

Vaeltajat eli 18-22 -vuotiaat partiojohtajat
Vaeltajat toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa yhdessä. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa. Vaeltajien johtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Luotsina eli ikäkauden vastaavana toimiva yli 22-vuotias partiojohtaja ohjaa vaeltajien henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien eli vaelluskarttojen tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajien ikäkausivastaava: Alina Sippolainen 

Yli 22-vuotiaat aikuiset partiojohtajat
Yli 22-vuotiaat partiojohtajat ovat mukana erilaisissa lippukunnan projekteissa, hoitavat omia partiopestejään ja toimivat nuorempien ”matkakumppaneina” eli tukena heidän pesteissään. He huolehtivat partiokasvatuksen toteutumisesta partiotoiminnassa. Partiokasvatus käsittää kaiken sen, mitä, miten ja miksi partion kohderyhmä eli kouluikäiset lapset ja nuoret (7-22-vuotiaat) partiossa tekevät. Partiokasvatus koostuu karkeasti ottaen kahdesta osasta: partion päämäärästä, jota kasvatustavoitteet konkretisoivat sekä partiomenetelmästä, jota partio-ohjelma konkretisoi.

Aikuiset(22v.+) ovat partiossa mahdollistajia. Mikäli sinua kiinnostaisi vetää ryhmää, olla taustatukena tai jos sinulla on kortta jonka voit kantaa kekoon, tervetuloa!

Mikäli aktiivinen viikkotoiminta ei ole sinulle mahdollista, voit osallistua esim. toimimalla muonittajana retkillä/leireillä.

Käy myös katsomassa Yhteystiedot sivulta Tuki ry:n ja Äitikerhon toiminta!

Ryhdy johtajaksi!

Voit ottaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella. Kerro mahdollisista partiotaustoistasi, minkälaista/kuinka aktiivista pestiä kaipaat. Mikäli haluat vain osallistua toimintaan ilman pestejä, sekin onnistuu. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian!

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Puhelinnumero ( pakollinen)

  Aihe

  Viesti

  captcha