Kaikki kirjoittajan Ama artikkelit

Nuotiotyttöjen partiosyksy 2021 alkaa!

Nuotiotyttöjen partion syyskausi alkaa tiistaina 17.8. yhteisellä lippukunnankokouksella kolon pihalla klo 18. Kokouksessa jaetaan ikäkausipartiolaisten merkkejä sekä ansioituneille johtajille ansiomerkkejä. Osallistujat pukeutuvat säänmukaisesti, päälle voi laittaa myös partiopaidan ja partiohuivin ja mukaan voi ottaa oman istuinalustan. Myös uudet aloittavat partiolaiset ovat tervetulleita kokoukseen!

Nuotiotyttöjen syksy jatkuu purjehdusten ja viikkotoiminnan merkeissä. Purjehduksista tulossa vielä vanhemmille erikseen tietoa, ja viikkotoiminnasta tarkemmat tiedot saatte ryhmien omilta johtajilta.

Kokouskutsu, Meripartiolippukunta Nuotiotytöt ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Hei!

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 17.30

Kevätkokous on päätetty turvallisuussyistä pitää kokonaan etäkokouksena Teamsissa. Fyysisenä kokouspaikkana toimii Turun Tuomiokirkkoseurakunnan Nuortentalo, Eerikinkatu 1, jonne osallistujat eivät kuitenkaan tule paikalle. Etäosallistuminen on siis ensisijainen ja suositeltavin tapa!

Jokaisen kokoukseen osallistuvan pitää ilmoittautua oheisen linkin kautta 21.3.2021 mennessä. Tämän jälkeen ilmoittautumiset hallituksen puheenjohtajalle. Ilmoittaudu: kuksaan.fi/40546 

Ilmoittautuneille lähetetään Teams linkki ja kokousmateriaalit sähköpostitse 22.3.2021. Varmistathan siis, että Kuksassa on oikea sähköpostiosoitteesi. Yhdistyksen kokouksissa kaikilla varsinaisilla 15-vuotta täyttäneillä jäsenillä on puhe- ja äänioikeus.

Vaikka yhdistyksen säännöt eivät toistaiseksi mahdollista etäosallistumista, on se poikkeusolojen takia mahdollista Suomen hallituksen linjausten mukaan. Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua Teams-yhteyden kautta, voivat kysyä muusta kuin etäosallistumismahdollisuudesta hallituksen puheenjohtajalta.

Jos et vielä aiemmin ole osallistunut yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen, nyt on hyvä mahdollisuus tutustua tähän tärkeään viralliseen päätöksentekotilaisuuteen. Yhdistyksen hallintoon tutustuminen ja kokouksiin osallistuminen on myös osa partio-ohjelmaa.

Kysymykset kevätkokoukseen liittyen voi osoittaa hallituksen puheenjohtajalle.

Heini Parkkunen
Meripartiolippukunta Nuotiotytöt ry, hallituksen puheenjohtaja
heini . parkkunen [ät] gmail.com

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku ry
Eerikinkatu 1, 20100 Turku

KOKOUSKUTSU, YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Tiistai 23.3.2021 klo 17.30 alkaen Teams
 / Eerikinkatu 1

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Turussa 7.3.2021

Hallituksen puolesta, Heini Parkkunen, puheenjohtaja

Tietoa Nuotiotyttöjen toiminnan rajoituksista (4.3.2021)

Lounais-Suomen partiopiiri on 25.2.2021 päivittänyt ohjeitaan partiotoiminnan järjestämisestä koronarajoitusten mukaisesti. Uusien ohjeiden mukaan suositellaan yli 12-vuotiaiden partiotoiminnan siirtämistä toteutettavaksi etäyhteydellä, alkaen mahdollisimman pian ja jatkuen toistaiseksi 28.3.2021 asti. Näin ollen kaikki Nuotiotyttöjen tarpojaryhmät sekä sitä vanhemmat ikäkaudet on ohjattu siirtymään etätoimintaan maanantaista 1.3. alkaen. Ryhmän omat johtajat tiedottavat ryhmäänsä käytännön toimenpiteistä.

Partiopiirin linjauksen mukaan 7-12 -vuotiaiden harrastustoimintaa voidaan jatkaa, eikä harrastusryhmän kokoa tarvitse rajata. Koronavarotoimet tulee kuitenkin ehdottomasti huomioida. Partiopiirin linjaukset tehdään sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaan, ja tällä hetkellä VSSHP ohjeistaa edellä mainitusti 7-12 -vuotiaiden harrastustoiminnasta, pohjaten päätöksensä valtioneuvoston ohjeisiin. Samaan aikaan näiden harrastustoimintaa koskevien ohjeiden yhteydessä on annettu ohjeita kuuden henkilön kokoontumisrajoituksista. Kuuden henkilön kokoontumisrajoitus koskee yksityis- ja yleisötilaisuuksia, joihin harrastustoimintaa ei lasketa. Jotkut lippukunnat ovat tästä huolimatta tehneet tiukempia rajauksia toiminnan toteuttamisesta.

Nuotiotyttöjen sudenpentu- ja seikkailijaryhmät (7-9- vuotiaat ja 10-12 -vuotiaat) saavat siis näin ollen edelleen järjestää tapaamisensa kasvotusten, huomioiden kuitenkin aiemmin annetut ohjeet kasvotusten järjestettävästä partiotoiminnasta. Kasvotusten tapahtuva toiminta toteutetaan ulkona, ja kaikessa tekemisessä on säilytettävä turvavälit. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on yli 10-vuotiaiden suositeltavaa käyttää kasvomaskia. Vaikka 7-12 -vuotiaiden harrastusryhmän kokoa ei tarvitse rajata, olemme ohjeistaneet jakamaan ryhmiä pienempiin toimintaporukoihin. Sudenpentu- ja seikkailijaryhmien johtajat tiedottavat erikseen, mikäli ryhmän toimintaan tulee aiemmasta poikkeavia muutoksia.

Muistutamme vielä yleisistä korona-ajan ohjeistuksista, jotka koskevat kasvokkain tapahtuvaa partiotoimintaa:

– Partioon tullaan vain täysin terveenä (myös johtajat).

– Jos joku osallistujan perheenjäsenistä on karanteenissa, emme suosittele osallistumista partiotoimintaan.

– Jos osallistujalta on otettu koronatesti ja hän odottaa testin tulosta, ei partiotoimintaan voi osallistua.

Lounais-Suomen partiopiirin ohjeet: https://lounaissuomi.partio.fi/lippukunnalle/viestinta-ja-markkinointi/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeet: https://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx

Tällä linjauksella haluamme Lounais-Suomen partiopiirin ohjeistuksen mukaisesti tarjota harrastamisen mahdollisuuden 7-12 -vuotiaille, koska harrastaminen tukee poikkeusaikoina lasten ja nuorten hyvinvointia. Otamme kuitenkin turvallisuusnäkökulman tarkasti huomioon kun mietimme partiotoiminnan toteuttamista. Seuraamme jatkuvasti Lounais-Suomen partiopiirin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedottamista koronarajoituksista, ja päivitämme lippukunnan toimintaohjeita niiden mukaan.

Ottakaa yhteyttä lippukunnanjohtajaan, jos lippukunnan koronaohjeistuksista tulee kysyttävää!

Kokouskutsu Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku r.y.
Eerikinkatu 1, 20100 Turku
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Maanantaina 23.11.2020 klo 17.30 – Teams etäkokous

 1. Kokouksen avaaminen 
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, teknisen sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 
 4. Kokouksen äänestys ja ääntenlaskijat 
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 6. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman esittely 
 7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman vahvistaminen 
 8. Vuoden 2021 talousarvion esittely 
 9. Vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen 
 10. Vuoden 2022 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen 
 11. Lippukunnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden valinta vuodeksi 2021
 12. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen sekä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten  valinta vuodeksi 2021 
 13. Toiminnantarkastajien lukumäärän vahvistaminen sekä toiminnantarkastajan ja varatarkastajan valinta vuodeksi 2021
 14. Muut asiat 
 15. Kokouksen päättäminen 


Kokous pidetään etäyhteytenä TEAMS -palaverina.
Ilmoittaudu Kuksan kautta  tästä linkistä kokoukseen 23.11. klo 16 mennessä, jolloin saat linkin Teamsiin sähköpostitse.
Tämän ajankohdan jälkeen osallistumisilmoitus lähetettävä hallituksen puheenjohtajalle @ partio.fi sähköpostiin Teams linkin saamiseksi.

Talousarvio vuodelle 2021
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Turussa 9.11. Hallituksen puolesta
Amanda Lehtovaara, puheenjohtaja

Nuotiotyttöjen syksy 2020

Hei Nuotiotytöt ja vanhemmat!

Partiosyksy käynnistyy pian. Suomen Partiolaiset on päivittänyt ohjeistusta partiotoiminnan järjestämisestä koronaviruspandemian jatkuessa, ja uusimman ohjeistuksen mukaan partion lähitoimintaa voidaan syksyllä järjestää, kunhan otetaan huomioon varotoimet. Nuotiotytöt noudattaa Suomen Partiolaisten ohjeistusta, joka kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/ohjeita-korona-aikaan-lippukunnille/ . Käytännössä painotamme toimintaa ulkona, ja sisätiloissa huolehdimme käsihygieniasta sekä turvaväleistä mahdollisimman hyvin. Muistutamme, että sairaana partiokokoukset tulee jättää väliin. Mikäli varotoimiin liittyen on kysyttävää, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai oman partioryhmän johtajiin!

Alla listattuna Nuotiotyttöjen syksyn 2020 tapahtumia. Syksyn aikana seuraamme koronaviruspandemian etenemistä ja sen vaikutusta partiotoimintaan sekä Suomen Partiolaisten antamia ohjeistuksia. Alla olevat tapahtumat on näin syyskauden alkaessa sovittu järjestettäviksi, mutta muutoksia tai peruutuksia voi tulla syksyn mittaan. Niistä tiedotamme erikseen.

1. Syksyn aloituskokous 25.8.
Lippukunnan syksyn aloituskokous pidetään 25.8. klo 18.00 alkaen kolon pihalla. Kokouksessa jaetaan suoritusmerkkejä ja muistetaan ansioituneita johtajia. Pukeuduthan kokoukseen säänmukaisin ulkovaattein! Mukaan tarvitset myös partiohuivin ja istuinalustan. Kokous on ensisijaisesti tarkoitettu lippukuntalaisille, mutta myös vanhemmat voivat halutessaan jäädä seuraamaan kokousta.

2. Sudenpentujen retki 26.-27.9.
Nuotiotyttöjen sudenpentujen oma retki, josta lisätietoa lähetetään sudenpentujen vanhemmille lähiviikkoina.

3. Nuotiomestari 10.-11.10.
Seikkailijoiden ja tarpojien partiotaitokisa Nuotiomestari kilpaillaan lokakuussa, lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin.

4. Lippukunnan syysretki 30.10.-1.11.
Sudenpentujen, seikkailijoiden ja tarpojien syysretki. Lisätietoja lähetetään myöhemmin syksyllä.

5. Joulumyyjäiset 6.12.
Perinteiset joulumyyjäiset pidetään itsenäisyyspäivänä kololla klo 11.15 alkaen.

6. Lippukunnan joulujuhla 8.12.
Lippukunnan joulujuhlaa vietetään tiistaina 8.12., lisätietoja lähetämme myöhemmin syksyllä.

7. Lupauksenanto
Keväältä peruuntunut partiolupauksenanto järjestetään myös syksyllä, todennäköisesti loka-marraskuussa. Ilmoitamme tarkemmin lupauksenannosta, kun ajankohta varmistuu!

Syksyllä Nuotiotytöt myy partiolaisten adventtikalentereita, myynti alkaa lokakuussa. Kalenterimyynnistä vastaava kalenterikettu kiertää ryhmien kokouksissa kertomassa adventtikalenterien myynnistä, siitä lisätietoja myöhemmin.

Partion jäsenmaksujen laskutus vuodelle 2021 alkaa syksyllä, pääosin laskuja lähetetään marraskuussa. Muistattehan, että partion jäsenmaksun tulee olla maksettuna kalenterivuoden vaihtuessa. Partion jäsenmaksusta voidaan myöntää myös  vapautus taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein erillistä anomusta vastaan. Anomus tulee tehdä ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Ks. lisää jäsenlaskutuksesta ja jäsenmaksuvapautuksesta https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/ .

Mukavaa partiosyksyn alkua kaikille!

Terveisin,
Vilja Parkkunen / lippukunnanjohtaja, Nuotiotytöt

Kokouskutsu, yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Hyvä Nuotiotyttöjen jäsen!

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on päätetty pitää etänä Pe 12.6. klo 17.30, Teams -kokouksena.
Vaikka yhdistyksen säännöt eivät hyväksy etäosallistumista yhdistyksen kokouksiin, Suomen hallitus on linjannut, että poikkeusoloista johtuen tämä on sallittua järjestöjen ja yhdistysten kevätkokousten osalta.

Ymmärrämme, että jäsenistössämme on myös niitä, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua Teams kokouksen kautta. Näillä henkilöillä on mahdollisuus tulla kololle kokouksen ajankohtana.
Näistä erikoisjärjestelyistä johtuen, pyydämme jokaista kokoukseen osallistuvaa ilmoittautumaan kuksan kautta tapahtumaan. Toivomme että valitsette ensisijaisesti osallistumisen etänä.

Ilmoittaudu: kuksaan.fi/35096

Ilmoittautuneille lähetetään Teams linkki sähköpostitse. Varmistathan siis, että kuksassa on oikea sähköpostiosoitteesi! Näin myös pystymme varmistamaan, että Teams kokukseen saapuu vain lippukunnan jäsenistöä, sekä sen että etäyhteyden resurssit riittävät.

Jos et vielä aiemmin ole uskaltautunut saapua yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen, nyt on hyvä mahdollisuus tutustua tähän viralliseen päätöksentekokanavaan kotoa kuunnellen!

Kiitos kaikille joustamisesta!
Kysymykset kevätkokoukseen liittyen voi osoittaa allekirjoittaneelle.

Amanda Lehtovaara
Meripartiolippukunta Nuotiotytöt ry. Hallituksen puheenjohtaja

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku r.y.
Eerikinkatu 1, 20100 Turku
KOKOUSKUTSU
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Perjantaina 12.6.2020 klo 17:30 alkaen Teams – videoneuvottelu, sekä rajatulle henkilömäärälle erikoisjärjestelyin kololla (Eerikinkatu 1)
Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
Turussa 27.5.2020 Hallituksen psta, Amanda Lehtovaara

VATUPASSI

Paraati on peruttu, mutta Nuotiotyttöjen perinteinen Vatupassi-lehti on silti ilmestynyt ja täyttää 60 vuotta!
Tällä kertaa rakas lehtemme löytyy virtuaalisena issuu palvelusta. https://issuu.com/vatupassi/docs/vatupassi_a5_1_20

Jos paraatin peruuntuminen erityisesti harmittaa, pue partiopaita päälle, käy kaupasta hakemassa kuningatarjäätelö ja lue uusin 60-vuotias Vatupassimme.

Toivotamme hyviä lukuhetkiä koko perheelle!
Maria Mäkinen & Vatupassin toimitus

Nuotiotyttöjen oma ”NT Viestiliput” -college

Kuvassa Viljalla valkoinen S-kokoinen paita, sekä Cristalla navy L-kokoinen paita.

Esittelyssä Nuotiotyttöjen oma ”NT Viestiliput” -college!
Design on suunniteltu niin, että se sopii koko perheelle.
Kokoja löytyy neljävuotiaasta XXL:ään!

Omasi pääset ostamaan nettikaupasta https://reddyshop.co/nuotiotytot/

Värivaihtoehtoina harmaa, punainen, valkoinen ja navy

Korkealaatuinen ja ecologinen NT college on 85% GOTS sertifikoitua luomupuuvillaa ja 15% kierrätettettyä polyesteriä. Koot ovat EU unisex kokoja, mutta melko tyköistuvia. Jos haluat hieman reilumman, suosittelemme valitsemaan kokoa isomman kuin normaalisti. Varsinkin miesten kannattaa tilata kokoa isompi, kuin normaalisti.

 

Koronaviruksen vaikutus Nuotiotyttöjen partiotoimintaan

Hei Nuotiotytöt ja vanhemmat!

Suomen Partiolaiset on tiedottanut koronaviruksen vaikutuksesta partiotoimintaan Suomessa, ks. https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt noudattaa Suomen Partiolaisten linjausta, mikä tarkoittaa toimintamme osalta seuraavia toimenpiteitä:


1. Partion viikoittaiset tapaamiset perutaan sekä retket siirretään tai perutaan ainakin 15.4. asti.

2. Kaikki partiopiirien ja keskusjärjestön tapahtumat ja koulutukset siirretään tai perutaan ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan virtuaalisesti.

3. Vapaaehtoisten kokoukset järjestetään ensisijassa virtuaalisesti.

4. Isot yli 500 hengen tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka valtioneuvoston määräyksen mukaisesti.

Lippukunta tiedottaa asiasta lisää, kun saamme lisäohjeistusta.

Mikäli aiheeseen liittyen on kysymyksiä, voi ne osoittaa lippukunnanjohtaja Vilja Parkkuselle (ks. yhteystiedot alta).


Ystävällisin terveisin,
Vilja Parkkunen / lippukunnanjohtaja, Nuotiotytöt
vilja. parkkunen {ät} gmail .com
puh. 0400750253

Kokouskutsu, yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Ilmoittaudu kuksan kautta ruokatarjoilun vuoksi  18.11. mennessä https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=31606  
Kokoukseen saa myös osallistua ilmoittautumatta, mutta emme voi luvata tarjoilujen riittävyyttä.

Meripartiolippukunta Nuotiotytöt, Turku r.y.

Eerikinkatu 1, 20100 Turku

KOKOUSKUTSU

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Tiistaina 19.11.2019 klo 19.00 alkaen kololla Eerikinkatu 1, Turku

 

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman esittely
 6. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman vahvistaminen
 7. Vuoden 2020 talousarvion esittely
 8. Vuoden 2020 talousarvion vahvistaminen
 9. Vuoden 2021 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
 10. Talousohjeen esittely
 11. Talousohjeen vahvistaminen 
 12. Lippukunnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden valinta vuodeksi 2020
 13. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen sekä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta vuodeksi 2020
 14. Toiminnantarkastajien lukumäärän vahvistaminen sekä toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta vuodeksi 2020
 15. Muut asiat
 16. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Hallituksen puolesta,
Amanda Lehtovaara, puheenjohtaja
Turussa 4.11.2019

Kokoukseen liittyviä dokumentteja tullaan lisäämään https://nuotiotytot.fi/syyskokous/